Medisch onderzoek op maat

Wachtlijstbemiddeling

Indien u stuit op onaanvaardbaar lange wachttijden, dan kunnen onze artsen u helpen om snel in het diagnostische en/of het behandelcircuit te worden binnengeloodst.

Behandelkosten

Binnen de Europese regelgeving moeten verzekeringsmaatschappijen de kosten dekken. Indien behandelkosten in het buitenland hoger zijn dan in Nederland dan hebben verzekeringsmaatschappijen het recht om volgens de Nederlandse standaard uit te keren.

Vooraf wordt een kostenopgave gevraagd en wordt deze vergeleken met de Nederlandse tarieven.

Hoe gaat dit in zijn werk?

U belt of mailt ons voor een afspraak. Wij plannen op zeer korte termijn een afspraak en adviseren u of de urgentie een behandeling in het buitenland rechtvaardigt.