Medisch onderzoek op maat

Medi Control

Medisch onderzoek voor iedereen

Medicontrol is een onderneming waar iedereen terecht kan voor medisch onderzoek. Dit kan variëren van totale bodyscans, MRI’s, darmonderzoeken en alle mogelijke andere onderzoeken. Een verwijzing van een huisarts of specialist mag, maar is niet noodzakelijk.

Medicontrol is in 1989 opgericht op initiatief van Janny Meijer die vanaf 1977 met haar man samen werkt in een artsenpraktijk en de mening is toe gedaan dat mensen zelf verantwoording moeten kunnen dragen voor hun gezondheid.

Risico’s in kaart kunnen brengen

Gezonde leefgewoonten, gezonde voeding en voldoende beweging kunnen bijdragen tot een betere gezondheid, maar anderzijds moet het ook mogelijk zijn risico’s in kaart te brengen. In 1989 werd bijvoorbeeld het verzoek van een patiënt aan een huisarts om het cholesterol te laten controleren meestal niet gehonoreerd.

Gelukkig liggen die tijden achter ons, maar in Nederland vallen preventieve onderzoeken onder relatief jonge Wet op het Bevolkingsonderzoek.

Dat betekent bijvoorbeeld dat het laten maken van mammografieën en baarmoederhalsuitstrijken (bij geen medische indicatie) slechts toegestaan zijn bij de periodieke oproepen voor het Bevolkingsonderzoek. Die oproepen vinden tussen de drie en vijf jaar plaats. De maatschappelijke en politieke discussie over het toestaan van preventief onderzoek is nog in volle gang.

Wij bieden een luisterend oor

Medicontrol is wars van paniekzaaierij en zal verzoeken van cliënten tot onnodige onderzoeken ook niet honoreren, maar wel iedereen die hier binnenkomt met een luisterend oor tegemoet treden. Wij nemen de tijd om naar uw zorgen, angsten, vermoedens, mogelijke risicofactoren te luisteren en maken dan tezamen met u een plan.

In het grensgebied

Mocht beeldvormend onderzoek ( röntgenonderzoek, echo’s, CT scans, MRI’s, darmonderzoeken) – op medische indicatie- nodig zijn, dan kunnen wij daarvoor op zeer korte termijn afspraken maken in diverse Duitse ziekenhuizen in het grensgebied op enkele kilometers afstand.

Keuringen voor verzekeringen worden in Nederland uitgevoerd. Check-ups vinden op het Duitse praktijkadres plaats. U wordt geholpen door Nederlandse artsen of perfect Nederlands sprekende artsen.

Wachtlijstbemiddeling

Medicontrol helpt ook om snel in het behandelcircuit terecht te komen bij o.a. algemene chirurgie, orthopedische operaties, plastische chirurgie, buik- en thoraxchirurgie en vaatchirurgie. Door jarenlange ervaring en veel expertise wordt u zonodig op zeer korte termijn bij de beste artsen binnen geloodsd.

Medicontrol onderscheidt zich door kwaliteit, zorg en scherpe prijzen: Voorafgaand aan onderzoek vindt er altijd een gesprek plaats met een arts en clienten worden bij de onderzoeken begeleid.